top of page

רלטיביזם

שלב ב' חלק א' צוות פיקוח שני 2013

השלב השני של תהליך המחקר התאפיין באינטראקציה אקדמית לא מוליכה עם צוות האוניברסיטה, שהובילה בסופו של דבר לתלונות רשמיות, פניות לרשויות הפיקוח והפסקה רשמית של לימודיי באוניברסיטה. למרות המחלוקות הללו, המשכתי בתהליך המחקר שלי והתפתחתי מקצועית מניסיונותיי להבין את המניעים של האנשים והארגונים עימם קיימתי אינטראקציה, ומהדרך שבה התגברתי על המחלוקות. ללא תמיכה או קלט של מפקחים, בסופו של דבר הפקתי תוצאות שהיו ישימות באופן מעשי בשטח. האמונה שלי שבסופו של דבר אחזור לתוכנית ה-EDD מעולם לא התפשרה ונגזרה מאמונתי בנחיצות המעשית בשטח עבור הידע שרציתי לייצר ולהפיץ.
ה-DOS החדש שלי היה מומחה בחינוך וממשל בית ספר ממוקם בדרבי ומילא את התפקיד של מנהיג תוכנית EdD. הצגתי את המאמר שלי באבולוציה של ReachingOut Knowledge למנחים החדשים שלי בניסיון ליזום איתם תקשורת בנושא ולפרט אותו לצורך המחקר שלי. לרוע המזל, מתוכן המאמר הזה התעלמו הממונים עליי, שהתעקשו על פרק מתודולוגיה שנאבקתי להפיק עקב הדילמות האפיסטמיות והמתודולוגיות הבלתי פתורות שלי. לא הצלחתי להשיג תקשורת מספקת איתם לא בנושאים אקדמיים או מנהליים מכריעים, מה שמנע התקדמות במחקר שלי.

שלב ב' חלק ב' מחלוקת אקדמית 2014 - 2017

ezgif.com-optimize (40).gif

האינטראקציה בין צוות האוניברסיטה לביני מינואר 2013 ואילך התדרדרה, ובשל התנהלות המינהלית של ה-DOS שלי, פתחתי נגדה תלונה רשמית בספטמבר 2014. בשלב זה, ד"ר אנה קריסטל-לילוב, רופאה ילידת בריטניה המתמחה במיילדות, גינקולוגיה וטיפול במתבגרים, החלה להתעניין בגישת התרגול שלי למתבגרים. היא התבוננה בתרגול שלי, קראה את עבודתי ושמעה על המחלוקת שלי עם האוניברסיטה שנאלצתי להתמודד איתה למרות לקויות הלמידה שלי. לאור זאת ורואה במעורבותה חובה מקצועית, היא התנדבה לסייע לי בהתכתבויות שלי עם האוניברסיטה בהליכי התלונות שלהם. בהיותי לא מרוצה מרוב הסעיפים בתוצאת התלונה שלי, וצפוי להמשיך במחקר שלי עם המפקח שהיה מושא התלונה שלי, הטענות שלי הועלו לביקורת של ה-DVC. כאשר התוצאה שלו לא סיפקה מענה מספק, וגם לא תנאים נוחים להמשך הלימודים שלי, פתחתי בפנייה ל-OIA ול-QAA (HCFCE). 

להלן ציר הזמן של התכתבויות וראיות המתארות את נהלי התלונה הרשמית שלי נגד האוניברסיטה ואת פניותיי לרשויות הפיקוח.

משנת 2013 ואילך הפך הדיאלוג המקצועי בין ענת ואני לעמוד התווך של שיטת המחקר שלי. למרות שהדיאלוג שלנו לא זכה להכרה ככזה על ידי הצוות, האמונה שלנו שהצלחנו לייצר ידע מעשי באמצעות הדיאלוג שלנו התחזקה בעקביות עם השנים. התעקשותה של ענת להציג את תהליך המחקר השיתופי שערכה איתי, ולא שבריר ממנו הקשור לאספקט אחד, גרמה למחלוקת עם המנחה שלה ולהפסקת לימודיה. בעקבות חוסר שביעות הרצון שלה מתוצאות תלונתה הרשמית, ומבדיקת ה-DVC, היא גם פתחה בפנייה ל-OIA ול-QAA (HCFCE).

דיאלוג 2014 - 2017 פרויקטים

למרות הליכי התלונה והערעור הבירוקרטיים, ענת ואני הבנו שהמשגנו הליך למיצוי הידע השקט של מטפל מנוסה והפקת ידע מעשי חדשני, באמצעות דיאלוג עם חניך. עוסק. במהלך תקופה זו הפקנו את מודל הידע המעשי שלנו בפסיכותרפיה, אותו המשגתי באמצעות תרשימי זרימה ודיאגרמות. מאגר ידע זה מהווה את הבסיס לקורסי ההכשרה שלנו שהתחלנו ללמד באקדמיה להכשרה עצמאית שלנו שפתחנו ב-2016.

דיאגרמות אלו מתארות את שלבי גישת התרגול שלי, והאתר מאפשר הצגה דינמית שלהם ברצף, להקלת ההבנה של הקורא. הם אפשרו לי להעביר היבטים של גישת התרגול שלי לענת לצורך התחשבותה בתרגול ובהמשך לחניכים שלנו בקורסים שלנו. התרשימים נועדו גם לתת השראה למתרגלים אחרים להמשיג את גישת התרגול שלהם ולהרהר בה, לצורך פיתוח התרגול שלהם והעברתו לאחרים. 

Gathering relevant information.png

שיחת הטלפון הראשונה

ReachingOut  - Creating first connection

יצירת החיבור הראשוני

Rea.PNG
Child intake_edited_edited.png

מפגש עם ילד/מתבגר

  • ריאליזם קריטי

-

  • מתודולוגיית מחקר

-

  • אקדמיית רותם

בניתי את הגרסה הראשונה של האתר שלי כאתר כדי להציג את התהליך הדיאלוגי שניהלתי עם ענת.  האתר הדגים את השלבים וההיבטים של התהליך באמצעות עיבוד טקסטואלי של הנושאים הרלוונטיים ווידאו קליפים.

ezgif.com-gif-maker (79).gif

התרשים הבא ממחיש את ההליך הגנרי למיצוי ידע מעשי סמוי של מטפל מנוסה, המאפשרת המשגה של ידע מעשי חדשני שניתן להעברה. זה יכול לשמש השראה לדיאדות אחרות של מורים ומתרגלים.

Framework of practical knowledge criatio

במהלך השלב השני של מסע הדוקטורט שלי, שקלתי את האפיסטמולוגיות היחסיות המאפיינות את רוב הגישות הפסיכותרפויטיות ואת הפרדיגמה האיכותנית שבה נמצא תחום המחקר שלי. סקרתי את הפילוסופיות של רלטיביזם אפיסטמי, אינטרפרטיביזם, רעיון הטריאנגולציה ואפיסטמולוגיה חברתית. לאור השיטה הדיאלוגית שלנו, סקרתי גם את הפילוסופיות של הקונסטרוקטיביזם והקונסטרוקציוניזם, המתמקדות בבנייה משותפת של ידע ובמושג אי-הסכמה בין עמיתים. בסקירה הבאה, אני מציג את הסיבות לכך שלא יכולתי ליישר את עצמי כמתרגל וחוקר בעמדה אפיסטמית רלטיביסטית טהורה.

בשנת 2017 הגענו להסכמה עם האוניברסיטה להפרדה בין נושא הלימודים ובין זכותנו לפיצוי כספי, והאוניברסיטה הודיעה על כוונתה לחדש את הלימודים.

bottom of page