top of page

ריאליזם קריטי
טריאלוג 2017-2019 פרויקטים

בסופו של דבר, בעקבות ההכרה של האוניברסיטה בתהליך שיתוף הפעולה האותנטי שעשינו, הושג עימם הסכם לחידוש הלימודים. ברור שכל אחד מאיתנו היה מפיק ומציג עבודת גמר פרטנית בה הוא/היא יציג את תפקידו בתהליך הדיאלוגי ואת התוצאות שהוא/היא הפיק.
לאחר שקיבלנו סיכומים מכל אחד מאיתנו המתארים את תפקידנו בהליך הדיאלוגי האותנטי שניהלנו ואת התוצאות האישיות והתוצרים המעשיים שכל אחד מאיתנו הפיק, בנובמבר 2017, התחלנו לעבוד עם הממונים החדשים שלנו. ה-DoS החדש שלנו היה מומחה בלמידה שיתופית, והמנחה השני שלנו היה פסיכותרפיסט מתאמן. בשלב זה, האוניברסיטה והמנחים החדשים שלנו ביקשו שנסכים להתקדם על פי לוח זמנים של אבני דרך, שבו היה עלינו להפיק כל אחד עבודת גמר ולהגיש אותה לבחינה, תוך שלושה עשר חודשים (עד נובמבר 2018). המנחים שלנו לא הזכירו את העבודה היצירתית (אתר האינטרנט שכבר התחלתי לבנות) ואת הפורמט הכרונולוגי של הטקסט הנלווה המתאר את תפקידי בהליך הדיאלוגי האותנטי, ששניהם קיבלו משרד המחקר של האוניברסיטה כפורמט. של עבודת הגמר שלי.

בהתחשב במתודולוגיה של שיתוף הפעולה שלנו עם המפקחים החדשים שלנו, שאבנו מהתכונות של מסגרת ההתלמדות אך בסופו של דבר בחרנו בדואואתנוגרפיה כמתודולוגיה שלנו. עד אז, הדיאלוג שלנו לא תומלל, כי הוא לא הוכר רשמית על ידי האוניברסיטה כשיטה שלנו. התרשימים להלן ממחישים את ארבעת השלבים של הדו-אתנוגרפיה שלנו, אותם תמללנו במסמך שיתוף פעולה מקוון בשלב זה. שלבים אלה משיגים את תהליך מיצוי הידע השקט ברמה מפורשת יותר. 

From Information to Shared Working Model

שלב 3 של הדיאלוג הדו-אתנוגרפי יזם את המחשבות והדיון שלי בנוגע למרחב הלמידה וההתפתחות של הילד. במקביל לדיאלוג בינינו, חיברתי את החיבור שלי ReachingOut סביבת למידה, בו אני חוקרת את האינטראקציה בין הורים לילדים ואת התפתחות אישיותו של הילד לאור מערכת יחסים זו.

Copy of Educational Environment  - Page

על סמך דרישת האוניברסיטה, המנחים שלנו ביקשו שכל אחד מאיתנו יבצע ניתוח של הדיאלוג ולחבר טקסט המציג אותו לקורא. מכיוון ששלב זה כלל מיצוי נוסף של ידע שבשתיקה, הוא דרש השתתפות פעילה של מתרגל אחר. ענת לא יכלה למלא תפקיד זה, ונדרשת לבצע ניתוח משלה של הדיאלוג בנפרד. אנה כרופאה, שכבר עיינה וערכה את השפה האנגלית של כל הטקסטים שלי, הייתה בעמדה לעשות זאת. היא תרמה היבטים מהידע המעשי שלה לתהליך, וזיהוי קווי דמיון אפיסטמיים בין גישת הפרקטיקה שלי לעיסוק ברפואה, תרמה לניתוח הדיאלוג ולהמשגה של גישתי לפסיכותרפיה. 

תוך כדי בניית הדואואתנוגרפיה, ניתוחה לאחר מכן וחיבור פרק האפיסטמולוגיה-מתודולוגיה של עבודת הגמר שלי, התבוננו ענת ואני בהבדלים בין עמדותינו האפיסטמיות. לבסוף הצלחתי למקם את עמדתי האפיסטמית במסגרת הריאליסטית הביקורתית, בעוד שגישתה של ענת לתרגול מתמקדת בפרספקטיבות רלטיביסטיות בתחום האמפירי של CR. תמללנו את הדיאלוג לגבי עמדותינו האפיסטמיות, בשלב נוסף של הדו-אתנוגרפיה שלנו. 

Ofer & Anat Dialogue - Ontology & Episte
Ofer & Anat Dialogue - Ontology & Episte

הגשתי רעיונות הנוגעים לאפיסטמולוגיה אישית במסגרת CR והפקתי דיאגרמות כדי להמחיש אותם. 

_Critical Realism The Real, The Actual a

הרחבתי את האפיסטמולוגיה האישית עם הבנות הנוגעות לפרספקטיבה השונה של כל פרט, במסגרת מה שאני מכנה התחום הרלטיביסטי בתוך הממד האמפירי של המציאות המרובדת של CR. צוות חוקרים, שלכל אחד מהם פרספקטיבה אישית שונה, יוכל להגיע להבנה רחבה יותר של התופעה המדוברת, לזהות חריגות נוספות ולהעלות את כוח ההסבר של התיאוריה שהם בונים יחד.

Idea and Collective Wisdom  - Page 1.png

בזמן הזה ענת, אנה ואני חקרנו בצוות, וניהלנו דיאלוגים בינינו, בדיאדות או כולם ביחד בשלישייה שלנו. לכל אחד מאיתנו היו כישורים, ידע ויכולות יקרי ערך שונים ותרם את נקודת המבט האישית שלו. בעבודה במסגרת זו הגדרנו את התפקידים של כל משתתף והמשגנו זירה טריאלוגית זו כשיטה לביצוע מחקר אקדמי. עריכת מחקר שיתופי מעלה את הסוגיות של מחבר ובעלות על הידע והטקסט שהופק במהלך התהליך.

kn4.png

הבא מציג את ההבנה שלי באפיסטמולוגיה אישית, מתודולוגיה ושיטה ומשקף את השיטות והמחקר שלי גישת.

באמצעות טריאלוג עם אנה וענת, הצלחתי להמשיך בתהליך המיצוי שלי ולהמשיג את הצעתי למודל ריאליסטי קריטי של התפתחות אפיסטמולוגיה אישית, על ידי שילוב תהליך התפיסה ורכישת הידע במסגרת הפילוסופית של CR. על מנת לבסס ביסוס אמפירי לאינטגרציה זו, I  הופעל בידע שמקורו בתחומי חקירה שונים, לרבות תחומי הביולוגיה האנושית שאנה הכירה להם יותר מקרוב.

טקסט זה מתאר חקירה של ריאליזם קריטי, ואת הסיבות לכך שהעמדה האפיסטמית שלי כמתרגל וגם כחוקרת ממוקמת במסגרת זו. הטקסט מציג גם את העיבודים שלי במסגרת ה-CR, מה שאפשר לי להמשיג את הצעתי לאפיסטמולוגיה אישית, מתודולוגיה ושיטה להפקת ידע מעשי והכנסתו לאקדמיה. הסקירה הביקורתית היא שזור בתיאור כרונולוגי של האירועים שהתרחשו במהלך מסע הדוקטורט שלי בשלב זה ואשר השפיעו עליו.

הדיאלוגים  עם אנה הובילו להפקת ידע מעשי בינתחומי בתוך המרחב הקשור בין מקצועות הפסיכותרפיה והרפואה/גינקולוגיה שלנו.

מצגת גינוקולוגיה.png
0 (7).gif

למרות שחשבתי שבעצם תרמתי למהפכה האפיסטמית ששון קרא לה כדי לאפשר את הכנסת הידע המעשי לאקדמיה, הבנתי שאי אפשר להציג את הממצאים שלי במתכונת עבודת גמר סטנדרטית. האפיסטמולוגיה, המתודולוגיה והשיטה שלי כללו הן את התוצאות והן את המתודולוגיה שלי ולא ניתן היה להציגן בשני הפרקים. הצגתי דילמה מכרעת זו בפני המנחים שלי יחד עם הרצון שלי להציג את ההבנות והתוצאות של המחקר שלי בפורמט דיאגרמטי-ציורי שהיה יעיל יותר עבורי לאור לקויות הלמידה שלי. כאשר חידשנו את לימודינו בשנת 2017, האוניברסיטה כבר הסכימה שהעבודה שלי יכולה ללבוש צורה של עבודה יצירתית (אתר) מלווה בסקירה ביקורתית הכוללת תיאור כרונולוגי של המסע שלי לדוקטורט. עם זאת, המנחים שלי הפנו אותי בכל זאת לפורמט הפרק הכתוב הסטנדרטי שהתברר בהדרגה בלתי אפשרי לבנייה. בעקבות ההכרות הללו והצהרותיי הכנות לגבי לקויות הלמידה שלי, המנחים שלי תמכו בי והפנו אותי להציג את בקשותיי המיוחדות לוועדת המחקר של המכללה (CRC). מבלי להתייחס לנושאים המכריעים שהעליתי, ומבלי לבצע את הנוהל והאזהרה הנדרשים, בחרה ה-CRC להפסיק את לימודיי. בתגובה לכך פתחתי בפנייה אקדמית שהתקבלה, כלומר הוחזרתי רשמית לתכנית. עם זאת, כשהרגשתי נבגדת על ידי הממונים עלי ממספר סיבות הקשורות להתנהגותם כלפיי, ביקשתי לשנות אותם. עד אז השלמתי את הטיוטה המלאה השנייה של עבודת הגמר שלי, הטקסט הנלווה לאתר העבודה היצירתית שלי, והגשתי אותם עד המועד האחרון שלי ב-31 באוגוסט. עם זאת, במשך חודשיים לא שמעתי דבר מהאוניברסיטה בנוגע להסדרי פיקוח חדשים שיתמכו בי ב השלמת תהליך סיום התוכן של עבודת הגמר שלי ובחינה עליו. ב-9 בדצמבר קיבלתי לפתע מכתב מהיועץ המשפטי של האוניברסיטה, לפיו האוניברסיטה לא יכולה עוד לתמוך בלימודים שלי והצעת פיצויים.

bottom of page