top of page

פוזיטיביזם

מחקר פרטני 2007 - 2013

הצגת התיאור הכרונולוגי של האירועים שהתרחשו במהלך כל מסע הדוקטורט שלי חיונית על מנת שהקורא יבין את הזמן, המאמץ, ההתמדה והקושי הכרוכים בתהליך של הפקת ידע מעשי חדשני והכנסתו לאקדמיה. למעשה, זה כולל חקירה של היתכנות מעשית של מטרה כזו.

במהלך התקופה הראשונה של מסע הדוקטורט, הייתי חלק מקבוצת סטודנטים ישראלים, וה-DOS שלי התגורר בישראל והיה זמין לשיחות טלפון קבועות ולפגישות פנים אל פנים. המנחים המקוריים שלי תמכו בי כשהשגתי את הכישורים וההבנות הבסיסיות של חוקר אקדמי. הם לימדו ועודדו קריאה בנושא אונטולוגיה, אפיסטמולוגיה ומתודולוגיות ושיטות אקדמיות. יתרה מכך, צוות ה-EDD באותה תקופה קבע כי לדוקטור לחקר הפרקטיקה חשיבות מכרעת הן לפיתוח הפרקטיקה המקצועית והן לאקדמיה, ובהתאם לכך היו מייסדי התכנית. יחסם למחקר מסוג זה, והרצון של הצוות לזהות מתרגלים מנוסים בעלי ידע מעשי משמעותי ניכר בלוח הזמנים של ההתכתבות עימם.

לאור זאת, ובהיותי מודע לבעיות my difficulties, המנחה שלי הנחה אותי לחבר שלושה חיבורים המצביעים על ההיבטים העיקריים של גישת התרגול שלי, שיכולים להוות עוגנים להעלאת הידע לעבודה אקדמית. ביולי 2012, חיברתי את הטיוטות של שני חיבורים, האחד קשור לגישת התרגול שלי ואחר על הרעיונות שלי בנוגע לתיאוריות של תרגול פסיכותרפויטי, שהגשתי ל-DOS שלי והוא קרא אותם בעניין. מאמרים אלה מוצגים להלן. עם זאת, ביולי 2012 ה-DOS שלי עזב את תפקידו באוניברסיטה, ובזמן הזה, גם שאר מייסדי התוכנית פרשו מתפקידם.

וכך זה התחיל

התכתבות פנימית בין חברי צוות האוניברסיטה בשנת 2012, שנשלחה מאוחר יותר ל-OIA דנה כיצד צוות תוכנית EdD צריך להתייחס לקבוצת הסטודנטים הישראלית שלי ברגישות בזמן זה. זה נבע מהמצוקה העדינה של הסטודנט, של ניתוק מהמנחה שתמך באופן פעיל במחקר שלהם במדינתו וכעת יהיה עליו להיות בפיקוח צוות בבריטניה.

אולם בפועל, היחס אלינו היה חסר רגישות ומשפיל.  בקיץ 2012 קיבלו כל חברי קבוצת הסטודנטים הישראלית מכתבים שלימודיהם הופסקו כל אחד מסיבה אחרת. כשניסינו לברר את עמדתנו,  בהתחלה לא הצלחנו להשיג שום תגובה, ולאחר מכן הודענו שלא ניתן לעשות דבר כדי לשנות את החלטתם. רק מכתב ערעור למספר רב של עובדי האוניברסיטה, הוביל בסופו של דבר להחזרנו לתוכנית.

DD7.gif

בניסיון להבין את הסביבה האקדמית של חוקרי דוקטורט באוניברסיטת דרבי באותה תקופה, ואת ההבדל במעמד בין סטודנטים לתואר דוקטור ל-EDD, ערכתי באוקטובר 2012 חקירה היסטורית על ידע ומחקר פילוסופי ומעשי בכל תחום. חיברתי חיבור בנושא זה בשם RO Knowledge evolution אשר תיאר גם את הבנותיי הקשורות לאפיסמולוגיה ומתודולוגיה, וסתיים בהצעה למתודולוגיה מחקרית שיתופית הכוללת קבוצה של חוקרים פילוסופיים ומעשיים. הצגתי את החיבור למנחים החדשים שלי בניסיון ליזום איתם תקשורת בנושא ולפרט אותו לצורך המחקר שלי.

לרוע המזל, התוכן של מאמר זה זכה להתעלמות על ידי המנחים שלי, שהתעקשו על פרק מתודולוגיה ולא הצלחתי להשיג איתם תקשורת מספקת הן בנושאים אקדמיים והן בנושאים אדמיניסטרטיביים שיכולים לאפשר התקדמות במחקר שלי.

הצעת מסגרת המחקר שלי הביאה אותי להתחיל לבנות יישום מחשב, ממשק למערכת ההפעלה לביצוע מחקר אקדמי עצמאי, שיתופי, פרסום בגישה פתוחה וניצול נגזרותיה בתעשייה ובהשכלה גבוהה. מערכת הפעלה זו מאפשרת ביצוע מחקר אקדמי, עבור פרויקטים של מחקר משותף בבתי ספר ואוניברסיטאות.​

Methodology site.PNG

לאחר שסיימתי תואר שני ב-CBT, עם תחילת המחקר שלי, המחשבה הראשונית שלי הייתה להרכיב מודל פוזיטיביסטי של תרגול טיפולי המבוסס על הגישה שלי. בטקסט הבא, אני סקירה ontology ואפיסטמולוגיות ריאליסטיות לאור דרישות המחקר שלי: אמפיריציזם, רציונליזם, פוזיטיביזם, פוזיטיביזם לוגי, וכלה בהבנות רלוונטיות לפיזיקה מודרנית. במקביל, אני מתאר את התהליך שבמהלכו הבנתי את חוסר כדאיות המטרה הזו. 

האינטראקציה בין צוות האוניברסיטה לביני מספטמבר 2012 ואילך התדרדרה עד שהגשתי תלונה רשמית נגד בספטמבר 2014.

bottom of page