top of page

מסגרת מחקרית משותפת
ליצירה ולפיתוח
של ידע מעשי
בפסיכותרפיה ורפואה

ברוכים הבאים לאתר ReachingOut, הכתוב באתר זה מהווה את הבסיס האקדמי של המרכז הטיפולי כלים שלובים ומרכז ROTEM (השיטה הטיפולית) להכשרה מקצועית מעשית.
אתר זה הוא עבודתי, יצירה הכוללת תרשימים המלווה בכתיבה אקדמית ביקורתית, ויחד הם מהווים את עבודת הגמר שלי לדוקטורט. 
התוצאות העיקריות של המחקר הקשורות ליצירה של אפיסטמולוגיה, מתודולוגיה ושיטה למחקר אקדמי המתמקד בידע מעשי. תוצאות אלה הפכו את ההגשה בפורמט המסורתי של עבודת דוקטורט (כתיבה בפרקים) לבלתי ישים. אתר זה והטקסט הנלווה אליו ההווים מסגרת שמאפשרת הצגה כרונולוגית של מסע דוקטורט ואת התוצאות המחקריות שהניב. יתר על כן, מצאתי שניתן להמחיש היבטים רבים של התהליך ותוצאותיו ביעילות לקורא באמצעות דיאגרמות דינמיות. גישה דיאגרמטית זו התפתחה לאור לקויות הלמידה שלי של ADHD ודיסגרפיה. ההצגה בפורמט האתר סיפק מיקום להצגת דיאגרמות אלו. 
המסע שלי לדוקטורט היה ארוך ומאתגר בצורה יוצאת דופן בשל אופי הידע שהופק, וההכרח שהאקדמיה תכיר בו, שהתפתח למאבק גדול. במילותיו של קארל סייגן "טענות יוצאות דופן דורשות ראיות יוצאות דופן", ואני מעלה כמה טענות יוצאות דופן לגבי היתכנות של התפתחות ידע באקדמיה. לכן, דאגה מרכזית נוספת עבורי הייתה שקיפות. נדרשתי לגישה שתחשוף את הקורא ככל האפשר, למשאבים שנוצלו לתהליך, להליך עצמו, לתוצאות שהוא הפיק ולמאבק שהתרחש תוך כדי ביצוע המחקר והצגתו לבדיקה.
היבט יוצא דופן נוסף בתהליך הדוקטורט שלי היה האופי השיתופי שלו. בעוד שפרס הדוקטורט הוא באופן מסורתי פרס אינדיבידואלי, השתתפות פעילה של חוקר אחר הייתה חיונית לתהליך של מיצוי ידע בשתיקה. כפסיכותרפיסט, היה ברור לי שגישה לידע הנמצא בתחום התת מודע מחייבת מעורבות של מטפל אחר. לכן, במשך שבע שנים חקרתי בשיתוף פעולה עם שותפתי לתרגול הפסיכותרפיה ענת בן סלמון ובמשך חמש שנים נוספות, חקרתי גם עם ענת וגם עם ד"ר אנה-קריסטל לילוב. הצורך האקדמי בשיתוף פעולה שקרא תיגר על תקני הדוקטורט המסורתיים התפתח גם הוא לנושא מרכזי שעצר והאריך את התהליך. ללא קשר לסוגיות אלו שעדיין לא נפתרו, התוצאות העיקריות של תהליך המחקר היו המשגה של הליך למיצוי ידע סמוי של מתרגל מנוסה בפסיכותרפיה, באמצעות דיאלוג עם מתרגל מתאמן, והצעה לפתרון הכוללת אפיסטמולוגיה, מתודולוגיה ושיטה למחקר אקדמי המייצר ידע מעשי. התרשימים הבאים ממחישים את תהליך הדוקטורט בן שתים עשרה השנים ואת המתודולוגיה המחזורית שהוא יצר.

עופר ארז 2019

 

המחשה של התהליך הדיאלוגי השיתופי שערכתי עם ענת בשנים 2007 - 2016, תוך הפקת מסגרת של ידע מעשי בפסיכותרפיה, המהווה את הבסיס לשלושת קורסי ההכשרה שלנו. שלב זה הוביל גם להמשגה של מודל למיצוי ידע מעשי סמוי של מתרגל מנוסה. 👇🏽

ezgif.com-gif-maker (16).gif
חניכת המושיטה של עופר וענת

אילוסטרציה של הדיאלוג (טריאלוג ☝🏼) בין אנה, רופאה המתמחה בגניקולוגיה ומיילדות ושני פסיכותרפיסטים, ענת ואני. תהליך זה הוליד ידע בינתחומי בתחומים הרבים שבהם תחומי העיסוק שלנו מתקשרים, ששלושתנו הטמענו בפרקטיקות המתאימה שלנו

👇🏽

מחקר חניכה בין-תחומי

המחשה של המתודולוגיה המוצעת שלי למחקר אקדמי שהוצגה למנחים שלי בשנת 2012. רצף מחזורי זה של שלבים מקביל ל'מתודולוגיה' האישית שלי בגישת התרגול שלי, שבה אני משתמש כדי להמשיג את נסיבות המטופלים שלי, לנהל את תהליך קבלת ההחלטות שלי להתערבות, ולצפות בתוצאות שלהם. 👇🏽

מתודולוגיית ReachingOut - ReachingOut Me
תמיד בבנייה
עדיין לא פורסמו פוסטים בשפה זו
שווה להמשיך ולעקוב...

צור קשר

כתובת: רח' הברזל 11 תל אביב, ישראל

טל: +972503376546  |  sysop@reachingout.site

Subscribe For Updates and Promotions

Contact
bottom of page