top of page

תנאים

 

אתר זה הינו בבעלות ומופעל על ידי כלים שלובים, אבחון טיפול והדרכה בע"מ. תקנון זה מפרט את התנאים וההגבלות שלפיהם תוכל להשתמש באתר ובשירותינו כפי שמוצעים על ידינו. אתר זה מציע למבקרים [תיאור של מה שמוצע באתר שלך]. על ידי גישה או שימוש באתר השירות שלנו, אתה מאשר שקראת, הבנת והסכמת להיות מחויב לתנאים אלה.

על מנת להשתמש באתר שלנו ו/או לקבל את השירותים שלנו, עליך להיות בן 18 לפחות, או בגיל הבגרות החוקי בתחום השיפוט שלך, ולהיות בעל הסמכות החוקית, הזכות והחופש להיכנס לתנאים אלה כחוק. הסכם מחייב. אינך רשאי להשתמש באתר זה ו/או לקבל שירותים אם הדבר אסור במדינתך או על פי כל חוק או תקנה החלים עליך.

 
בעלות על קניין רוחני, זכויות יוצרים ולוגואים

 

השירות וכל החומרים בו או שהועברו על ידו, לרבות, ללא הגבלה, תוכנה, תמונות, טקסט, גרפיקה, סמלי לוגו, פטנטים, סימנים מסחריים, סימני שירות, זכויות יוצרים, צילומים, אודיו, סרטונים, מוזיקה וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות אליהם, הם הקניין הבלעדי של כלים שלובים, אבחון טיפול והדרכה בע"מ. למעט כפי שצוין במפורש כאן, שום דבר בתנאים אלה לא ייחשב כיוצר רישיון בזכויות קניין רוחני כלשהן או תחתן, ואתה מסכים לא למכור, לתת רישיון או להשכיר חומרים. מאתר זה ללא אישור בכתב מכלים שלובים, אבחון טיפול והדרכה בע"מ.

ניתן להפיץ, להעתיק, לשכפל, לשדר, להציג בפומבי, להופיע בפומבי, לפרסם, להתאים ללא כל אישור בכתב מכלים שלובים, אבחון טיפול והדרכה בע"מ.

ניתן לשנות, לערוך או ליצור עבודות נגזרות ממנו לאחר קבלת אישור בכתב מכלים שלובים, אבחון טיפול והדרכה בע"מ.

אתה מכיר ומסכים כי בהעלאת כל תוכן (כולל, אך לא רק עיצובים, תמונות, אנימציות, סרטונים, קבצי אודיו, גופנים, לוגו, איורים, קומפוזיציות, יצירות אמנות, ממשקים, טקסט ויצירות ספרותיות) בכל אמצעי לאתר , אתה מאשר שאתה הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות או שקיבלת את הרישיון המתאים להעלות/להעביר/לשלוח את התוכן. אתה מסכים ומסכים שהתוכן שהועלה/הועבר עשוי להיות מוצג בפומבי באתר.

 
זכות להשעות או לבטל חשבון משתמש

 

כלים שלובים, אבחון טיפול והדרכה בע"מ רשאית להפסיק לצמיתות או זמנית את גישתך לשירות ללא הודעה מוקדמת וחבות מכל סיבה שהיא, לרבות אם לפי קביעתנו הבלעדית אתה מפר כל הוראה בתנאים אלה או כל חוק או תקנות החלים. אתה רשאי להפסיק את השימוש ולבקש לבטל את חשבונך ו/או שירותים כלשהם בכל עת. על אף האמור לעיל, לגבי מנויים המחודשים אוטומטית לשירותים בתשלום, מנויים אלה יופסקו רק בתום התקופה המתאימה שבגינה כבר שילמת.

 
שיפוי

 

הנך מסכים לשפות ולהחזיק את כלים שלובים, אבחון טיפול והדרכה בע"מ, ללא נזק מכל דרישה, הפסד, חבות, תביעה או הוצאה (לרבות שכר טרחת עורכי דין), שיוגשו כלפיהם על ידי כל צד שלישי עקב, או הנובעות מ, או בקשר לשימוש שלך באתר או בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר.

 
הגבלת אחריות

 

במידה המקסימלית המותרת על פי הדין החל, בשום מקרה לא תישא כלים שלובים, אבחון טיפול והדרכה בע"מ, באחריות לכל נזק עקיף, עונשי, מקרי, מיוחד, תוצאתי או מופתי, לרבות ללא הגבלה, נזק בגין אובדן רווחים, מוניטין, שימוש, נתונים או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים, הנובעים או קשורים לשימוש או חוסר יכולת להשתמש בשירות.

במידה המקסימלית המותרת על פי הדין החל, כלים שלובים, טיפול והדרכה בע"מ, אינה נושאת באחריות או אחריות לכל (i) שגיאות, טעויות או אי דיוקים בתוכן; (ii) פציעה אישית או נזק לרכוש, מכל סוג שהוא, הנובע מהגישה שלך לשירות שלנו או מהשימוש בו; ו-(iii) כל גישה בלתי מורשית או שימוש בשרתים המאובטחים שלנו ו/או כל מידע אישי המאוחסן בהם.

 
זכות לשנות ולשנות תנאים

 

כלים שלובים, אבחון טיפול והדרכה בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלה מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי. לכן, עליך לעיין בדפים אלה מעת לעת. כאשר אנו משנים את התנאים באופן מהותי, נודיע לך שבוצעו שינויים מהותיים בתנאים. המשך השימוש שלך באתר או בשירות שלנו לאחר כל שינוי כזה מהווה את הסכמתך לתנאים החדשים. אם אינך מסכים לאף אחד מהתנאים הללו או לכל גרסה עתידית של התנאים, אל תשתמש או תיגש (או תמשיך לגשת) לאתר או לשירות.

 
מיילים ותוכן לקידום מכירות

 

אתה מסכים לקבל מעת לעת הודעות פרסומיות וחומרים מאיתנו, בדואר, בדוא"ל ofer43211@gmail.com או בכל טופס יצירת קשר אחר שאתה עשוי לספק לנו +972503376546. אם אינך רוצה לקבל חומרי קידום מכירות או הודעות כאלה - אנא הודע לנו בכל עת.

 
העדפת משפט ויישוב סכסוכים

 

תנאים אלה, הזכויות והתרופות הניתנות להלן, וכל תביעה ומחלוקות הקשורות לכך ו/או לשירותים, יהיו כפופים, יתפרשו על פי וייאכפו מכל הבחינות אך ורק על פי החוקים המהותיים הפנימיים של ישראל. , מבלי להתייחס לעקרונות ניגוד החוקים שלו. כל תביעות ומחלוקות כאמור יובאו, ואתה מסכים בזאת לכך שיוכרעו באופן בלעדי על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט המוסמכת בתל-אביב. תחולת אמנת החוזים של האומות המאוחדות למכירת סחורות בינלאומית אינה נכללת בזאת במפורש.

 
פרטי תמיכת לקוחות ופרטי יצירת קשר

 

בתנאים צפויים להיות פרטי התקשרות המאפשרים למשתמשים וללקוחות לקבל שירותי תמיכת לקוחות ולהתכתב עם האתר ומפעיליו.

 

כתובת:

כלים שלובים, אבחון טיפול והדרכה בע"מ

רח' הברזל 11 תל אביב, ישראל

טלפון: +972503376546

דוא"ל: ofer43211@gmail.com

 
קהילת משתמשים

 

האתר כולל קהילת משתמשים. לכל המשתמשים שמצטרפים לקהילה שלנו יש פרופיל ציבורי הגלוי בפומבי למבקרים באתר. כלול את הפעילות הציבורית שלך (כגון הפוסטים או ההערות שלך) יהיה גלוי למבקרים אחרים באתר.

כל משתמש באתר יכול תמיד לבטל את הסכמתו ולצאת מהקהילה, ובכך, הפרופיל של משתמש כזה לא יהיה גלוי לציבור. באופן טבעי, במקרה כזה, המשתמש לא יוכל להשתמש בתכונות הקהילה (כגון לייק, תגובות או כתיבת פוסטים).

bottom of page