top of page

אתיקה עופר

אתיקה מקצועית ומחקרית

 

מאז ומתמיד הייתי מודע ומודאג מאוד לדילמות האתיות שעולות בעשייה המקצועית שלי, דנתי בהרחבה עם ענת. אני מקפיד לשמור על הבטיחות והסודיות של המטופלים שלי. הידע המופק במחקר מתרגל אותנטי מתייחס ישירות לחייהם של המשתתפים, שבמקרה שלנו היינו אנחנו, פסיכותרפיסטים ובעקיפין למטופלים שלנו. יתרה מכך, הידע המופק נועד להשפיע על העיסוק במקצוע ולכן עשוי להשפיע על חייהם של אנשים רבים. לכן, הוקדשה תשומת לב מדוקדקת לקוהרנטיות של ההצהרות שלנו, שנגזרות מתיאורים קפדניים של הפרקטיקה שלנו, כולל הסברים לתופעות חריגות לכאורה. מסיבות דומות, נושאים אתיים אחרים כמו סודיות, אנונימיות והחובה לפרטיות המטופל טופלו תמיד בקפידה.

 

bottom of page