top of page

תורת ההכרה

כשהתחלתי להעביר את הידע המעשי לענת, ביצעתי תחילה חקירה של אפיסטמולוגיה, ה פילוסופיה של טבעו והיקף הידע.

 

bottom of page