top of page

ענת התעניינה לחקור את הגישה שלי לנושא אי ציות של מתבגרים מנקודת מבט ביקורתית.  החקירה המעשית שלי לגבי שאלה תיאורטית זו ניתן למצוא ב-ReachingOut in Psychotherapy

bottom of page