top of page

מטרת המחקר

מערכת הפעלה לביצוע מחקר אקדמי עצמאי, שיתופי, פרסום בגישה פתוחה וניצול נגזרותיה בתעשייה ובהשכלה גבוהה.

אנו אנשי מקצוע מתחומים שונים הקשורים לילדים, חינוך בכל הרמות, מחקר אקדמי ותכנות מחשבים.

  • קיימים מכשולים רבים הפוגעים בהפקת מחקר אקדמי חשוב.

  • התוצאות של תהליכי מחקר רבים לעולם לא מתפרסמות באופן נרחב עקב חוסר מימון וסינון עריכה במסלולים המסורתיים.

  • בתי ספר רחוקים בהשקפתם מהדרישות של ילדים בעולם המתפתח במהירות.

מערכת ההפעלה המתקדמת שלנו מאפשרת ביצוע מחקר אקדמי, מחוץ למוסדות, ללא מפקחים, במימון עצמאי ופרסום תוצאות בגישה חופשית.

המערכת תפתח עבור פרויקטי לימוד משותפים בבתי ספר וברמת האוניברסיטה.​

 

bottom of page