top of page

ReachingOut Model

  תהליך קבלת החלטות באי ודאות

ללא ידיעה של התנאים ההתחלתיים

מודל ReachingOut לפסיכותרפיה/עופר

עופר: מתחילת תהליך המחקר, ענת התבוננה כיצד יצרתי בריתות טיפוליות ושמרתי על הקשר עם מתבגרים לא משתפים פעולה, ושקלה האם היא יכולה ללמוד מהגישה שלי. זה גרם לי לבחון אם טכניקות הטיפול שלי, אינן תלויות באישיותי או בכישרונות האישיים שלי, והן ישות הניתנת להעברה למתרגלים אחרים. העובדה שענת מנצלת את הידע המעשי שהעברתי לה, בעבודתה, היא עדות לכך שגישת ה-ReachingOut שלי היא ישות בלתי תלויה באישיותי. לאחר שהגעתי למסקנה זו במהלך תהליך המחקר, יכולתי להתקדם בהמשגה של גישת ה-ReachingOut שלי באמצעות ביסוס אקדמי.

הדיונים בין ענת ואני, בחלקו האחרון של תהליך המחקר, היו אינטנסיביים ועסקו בהרכב מודל ה-ReachingOut המעשי שלנו לפסיכותרפיה.

מודל זה ממחיש את המאפיינים העיקריים של הטכניקות המקצועיות בהן אנו משתמשים לאיסוף מידע על המטופלים שלנו, משפחתם וסביבתם. אחד המרכיבים העיקריים של המודל הוא תהליך קבלת ההחלטות בחוסר ודאות של התנאים הקודמים. הוא כולל גם דוגמאות לטכניקות ניהול הממחישות את הגישה האינדיבידואלית שלי לטיפול, שאותן מתרגלים אחרים עשויים לשקול בעבודתם.

מודל ReachingOut הוא תהליך מתמשך של איסוף מידע, ניתוח ההבנות, הכוונת התערבויות ובדיקת מציאות. זיהוי חריגות בתוצאת ההתערבות יחשוף טעויות בהבנה המוקדמת שלי את נסיבות המקרה. זה מוביל להבנות מתוקנות ומכוון דרך פעולה חדשה.

פרק זה כולל סדרה של דיאגרמות הממחישות תהליך מחזורי זה שתואר לעיל ואת שלבי התהליך הטיפולי מכניסת הטלפון ואילך. התרשימים קשורים זה בזה באמצעות קישורים אוטומטיים ולכן הם מיוצגים ומובנים בצורה הטובה ביותר באתר האינטרנט שלנו.  

במהלך המחקר עברתי תהליך של התפתחות אישית ומקצועית עצומה, אשר מניסיוני שיפר מאוד את היעילות של טכניקות התרגול המקצועי שלי. הפקתי כמה תוצרים מקצועיים מעשיים מתהליך המחקר הארוך שלי וממודל ה-ReachingOut שלנו לפסיכותרפיה. פיתחתי קורס הכשרה למנטורים טיפוליים אותו התחלתי ללמד השנה, ויחד עם ענת פיתחתי תכנית הכשרה נוספת בפסיכותרפיה שאנו מלמדים יחד.  ענת ואני גם הקמנו ארגון צדקה לטיפול ותמיכה בילדים הסובלים מתסמונות נדירות, ובני משפחותיהם, הנאבקים להשגת טיפול פרטני, הכרה וקבלת סיוע כספי מהרשויות הרשמיות במדינה. ישראל.

יישום משמעותי נוסף של שני שלבי המחקר שלי הוא חפץ מסגרת הידע המעשי שפיתחתי בשיתוף ענת וד"ר אנה קריסטל-לילוב (ראה להלן) ומציג כאן. שלושתנו מפתחים אתר גנרי לביצוע והצגת מחקרים . אפליקציית האתר משתמשת בהליכים ארגוניים מהפכניים ובמיומנויות פיתוח אתרים עדכניות. פיתחתי מיומנויות אלו במהלך תהליך המחקר תוך חיפשתי שיטת הצגה מתאימה למחקר שלנו.

מודל ReachingOut לפסיכותרפיה/ענת:

חקירת העבודה המעשית שלנו, הובילה להבנה, שלא הגבלנו את עצמנו לגישה תיאורטית אחת לנפש האדם, אלא השתמשנו בכמה היבטים של כל אחד כאשר הדבר נדרש מהבנתנו המקצועית כדי לעזור למטופל הספציפי. המטופל היה מולנו כעיקרון המנחה העיקרי שלנו, ולא התיאוריה. העבודה עם מטופלים רבים הראתה לנו על בסיס יומיומי, שכל אדם הוא ייחודי ואין דרך אחת לעבוד עם הרבה אנשים ייחודיים, אם אנחנו רוצים לעזור לאישויות שונות, עלינו להשתמש בהשקפות שונות על כל אחד ולא לקטלג האישים לקבוצות.

הושטת יד בנויה כמודל מעשי לגישה למקרה טיפולי. עקרונות בסיסיים הומשגו, תהליך קבלת ההחלטות הודגש, תוך שימוש בשיקולים אתיים, ובהגדרה, מטפל יכול להשתמש במודל זה תוך שילוב בתוכו, את הנטייה התיאורטית האישית שלו. המודל מלמד כיצד להסתכל על מטופל או על המשפחה, כיצד לאסוף מידע ולפרש אותו, תוך התחשבות בנושאי העברה והעברה נגדית, הבדלי התרבות והעבודה עם טעויות, בהמשגה שלנו של הקושי של כל מטופל והשורשים האפיסטמולוגיים שלו.  המודל שנבנה באופן שיאפשר לכל מתאמן בעתיד לבנות את המודל האישי שלו ולגשת לטיפול בהתאם לאישיותו ולרמת העומק שהוא רוכש, באופן שישמור גם שלו זהות אישית ומקצועית ולמנוע מיצירת מטפל "טיפוסית".

bottom of page