top of page

תקציר

להגיע

מסגרת ליצירה והתמרה של ידע מעשי בפסיכותרפיה: מחקר חניכה/בן סלמון, א., ארז, או.

עבודת הדוקטורט המלאה מורכבת מ-2 חלקים: מורים וחניכים.

החלק של החניך הוצגה על ידי ענת בן סלמון בהצגת נקודת המבט של החניך על תהליך המחקר.

החלק של המורה presented by Ofer Erez_cc781905-5cde-31905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Ofer Erez_cc781905-5cde-31905-d

bottom of page